www.madej-handmade.pl

Regulamin

Sklep internetowy Madej Handmade Mateusz Madej prowadzący działalność pod adresem internetowym www.madej-handmade.pl prowadzony jest przez Mateusz Madej, ul. Wita Stwosza 10b/3, 48-300 Nysa, NIP 753-246-35-43, Regon 521238669

Definicje

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Regulamin – określa zasady korzystania ze Sklepu i ma zastosowanie do kwestii nie uregulowanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Sklep internetowy Madej-Handmade – serwis internetowy dostępny pod www.madej-handmade.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Madej-handmade a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Formularz zamówienia

  1. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia w sklepie internetowym, jest wypełnienie przez kupującego formularza z danymi osobowymi wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków (przetwarzanie danych osobowych na cele związane z realizacją umowy sprzedaży lub na cele marketingowe)

2. Złożenie przez kupującego zamówienia w sklepie internetowym równoważne jest wyrażeniu przez niego zgody na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) dane osobowe kupującego zostają wprowadzone do bazy danych Madej-Handmade. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Madej-Handmade na cele związane z realizacją umowy sprzedaży lub na cele marketingowe. Kupujący ma prawo w każdym czasie do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

Oferta sklepu i zasady realizacji zamówienia

  1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Ilość produktów oferowanych w sklepie internetowym jest zmienna i podlega stałej aktualizacji

5. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia Klienta jest prawidłowe wypełnienie przez kupującego formularza zamówienia i wysłanie go do Madej-Handmade przy wykorzystaniu mechanizmów zamieszczonych na stronie www.madej-handmade.pl

6. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy zamówień Madej Handmade zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

7. Po zweryfikowaniu formularza zamówienia Madej Handmade wysyła do kupującego email zawierający informację o warunkach realizacji zamówienia (termin realizacji, warunki płatności)

8. Dla każdego zakupu dołączana jest faktura.

9. Standardowo terminy realizacji zamówienia są następujące:

– przygotowanie zamówienia 1-2 dni roboczych + wysyłka 1-2 dni robocze

– przygotowanie zamówień indywidualnych 14-28dni roboczych + wysyłka 1-2 dni roboczych

W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w tym terminie kupujący zostanie poinformowany o najszybszym terminie realizacji. W przypadku braku akceptacji przez kupującego warunków realizacji zamówienia zobowiązany jest on do powiadomienia pocztą elektroniczną Madej Handmade o rezygnacji z zamówienia w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania warunków realizacji. Rezygnację z zamówienia należy przesłać odpowiednio na adres e-mail kontakt@madej-handmade.pl. Brak nadesłania rezygnacji oznacza zgodę kupującego na realizację zamówienia zgodnie z warunkami przedstawionymi przez Madej Handmade w potwierdzeniu zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności payu.

11. JEŻELI DANY PRODUKT POSIADA INSTRUKCJĘ UŻYTKOWANIA/STOSOWANIA TO ZOSTANIE ONA DOŁĄCZONA DO WYSYŁANEGO PRODUKTU. ZAMAWIAJĄCY PROSZONY JEST WÓWCZAS PRZEZ UŻYCIEM PRODUKTU O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ I STOSOWANIE SIĘ DO ZAWARTYCH TAM WSKAZÓWEK I ZALECEŃ, BĄDŹ TEŻ UPRZEDNI KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM.

Płatności

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem elektroniczny na numer konta bankowego: 28 1050 1490 1000 0097 4956 3848

b) płatnością kartą w systemie PayU

Przelew elektroniczny oraz Płatność kartą realizuje na zlecenie Sklepu PayU SA. Dane odbiorcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayU SA przez Sklep celem realizacji płatności. PayU SA nie pobiera opłaty od realizacji usługi od Klienta. Administratorem danych osobowych Klienta koniecznych do realizacji płatności jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji transakcji płatniczej. PayU SA powiadomi Klienta o statusie realizacji płatności, rozpatrywanej reklamacji, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayU. Klient wybierając Płatność elektroniczną lub Płatność kartą przyjmuje do wiadomości i akceptuje powyższe postanowienia zezwalając na zlecenie przez Sklep realizacji płatności przez PayU.

Odstąpienie od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres kontakt@madej-handmade.pl, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Madej-handmade podany w niniejszym Regulaminie.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Madej Handmade Mateusz Madej ul. Wita Stwosza 10b/3, 48-300 Nysa.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Klient odpowiada  za zmniejszenie wartości towaru wynikającego z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Klient odpowiada za bezpieczny transport zwracanego towaru, jest zobligowany do należytego zabezpieczenia przesyłki w standardzie nie gorszym od otrzymanej od Sprzedawcy.  W przypadku uszkodzenia podczas transportu odsyłanego towaru Sprzedawca może obniżyć kwotę zwrotu płatności proporcjonalnie do wartości szkody.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.

Wymogi techniczne

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

Urządzenie z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

Kontakt

Klient może skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie sklepu lub mailowo na kontakt@madej-handmade.pl

Na wszystkie wiadomości Usługodawca odpowiada niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1-3 dni roboczych. Czas ten może ulec zmianie.

Na prywatne wiadomości na Instagramie oraz Facebooku Usługodawca ma prawo nie odpowiadać.

Odbiór towaru

  1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Zamawiane produkty będą dostarczane przez firmę DPD, Inpost lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt dostawy uzależniony jest od gabarytów przesyłki zgodnie z taryfami firm kurierskich i pokrywa go kupujący.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego towaru w dniu jego dostawy i niezwłocznie zgłoszenie uszkodzeń. Jeżeli szkoda nie zostanie zgłoszona w ciągu 24 godzin od daty dostawy Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy przewoźnika.

5. W sytuacji gdy Klient nie odbierze przesyłki i zamówienie powróci do Usługodawcy, Klient może ponownie otrzymać Zamówienie. Klienta ponosi wówczas opłatę związaną z odebraniem przez Usługodawcę przesyłki oraz koszty jej ponownego nadania.

6. Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm transportowych i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Klient w trakcie realizacji zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu, tym samym akceptując przedstawione warunki. W przypadku braku akceptacji kosztu transportu należy poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia lub zmianie sposobu na odbiór własny.

Gwarancja i reklamacja

1.Zakupione i dostarczone produkty są objęte gwarancją Madej Handmade. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się bezpośrednio z Madej Handmade za pośrednictwem maila : kontakt@madej-handmade.pl .

2.Klient ma obowiązek zgłosić Usługodawcy chęć reklamacji towaru na adres mail : kontakt@madej-handmade.pl. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu, oryginalnym opakowaniem.

4.Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy w ciągu 14 dni roboczych.

Sprzedający nie odpowiada za:

-wady powstałe na skutek okoliczności  niezależnych od Sprzedającego

-wady wynikające z nieodpowiedniego użytkowania, utrzymania i konserwacji

-uszkodzenia i wady wynikające z prób przeróbek wykonanych przez klienta

-uszkodzenia powstałe na skutek nieodpowiedniego usytuowania produktu (na nie wypoziomowanym podłożu, w bezpośrednim sąsiedztwie elementów grzewczych)

-zmiany kolorystyczne spowodowane ekspozycją na promieniowanie słoneczne

-uszkodzenia spowodowane stosowaniem środków chemicznych

-uszkodzenia i odkształcenia spowodowane ustawianiem pośrednio na powierzchni mebli gorących, zimnych lub ciężkich przedmiotów

-uszkodzenia i wady spowodowane nieodpowiednim poziomem wilgotności powietrza w pomieszczeniu, obejmuje to takie uszkodzenia jak: pęknięcia, szczeliny, zmiany płaszczyzn, nierówności, wypaczenia

-uszkodzenia powstałe na skutek długotrwałego kontaktu z wodą

-uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim transportem przez samego klienta, jak również firmę kurierską (w przypadku uszkodzenia przez firmę kurierską należy wypełnić z kurierem raport)

-uszkodzenia i wady, z którymi klient zapoznał się przy zakupie produktu

-zmiany wynikające z codziennego użytkowania

-naturalne zmiany w strukturze drewna oraz jego kolorystyce

-naturalne anatomiczne elementy struktury drewna (biel, twardziel, promienie, słoje, sęki, spękania i inne)

-zaprawki i niewielkie ubytki świadczące o świadomej stylizacji mebla przez Sprzedającego, wynikające z technologii postarzania drewna, łączenia elementów składowych lub wynikających z charakteru mebla robionego ręcznie

-naturalne ubytki

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z

innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Wymianie, podlegają wszystkie produkty nie wymagające cięcia na konkretne wymiary.

W przypadku reklamacji Klient musi dostarczyć na własny koszt Produkt wraz z paragonem. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem

Dokonując wymiany produkt nie może nosić śladów użytkowania, musi zostać przesłany w stanie nienaruszonym do Usługodawcy.

Koszty dostarczenia do Usługodawcy Produktu ponosi Klient. W przypadku uznania Reklamacji, koszt dostarczenia Reklamacji do Usługodawcy ponosi Usługodawca.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Anulowanie zamówienia przez klienta

W przypadku, gdy klient chce anulować zamówienie musi skontaktować się mailowo kontakt@madej-handmade.pl. Zamówienie może zostać anulowane tylko i wyłącznie, gdy nie zostanie przekazane jeszcze do realizacji w ciągu 48h od złożenia zamówienia.